Dr. Nevzat Birişik

Agricultural research and policies – General Manager

DR. Nevzat BİRİŞİK FOTO

English:

In 1995, Malatya Agriculture Vocational High School, in 1999 Çukurova University Faculty of Agriculture
He graduated from the Department of Plant Protection. DSPU and Master study in Italy (CIHEAM-IAMB)
Birişik studied molecular biology in Italy and the Netherlands. Doctoral study
Plant virus diseases in Çukurova University, Department of Plant Protection, Department of Phytopathology
completed in 2009.
BİRİŞİK, who started his career in 1996 as an Agricultural Technician in Erzurum / Karaçoban district, 2008
He worked in Adana provincial directorate of agriculture. Adana Plant Protection Research in 2000
He was appointed as an engineer to the Directorate of the Institute and he worked as Engineer, Researcher, Specialist,
He served as Deputy Director and Director. In 2011, the Central Organization of the Ministry of Agriculture
He was appointed as the head of the Phytosanitary and Quarantine Department and the General Manager of Food and Control
Assistant, Head of Strategy Development, General Director of Agricultural Research and Policies and the Ministry
He has served as a Consultant and Dr. Nevzat BİRİŞİK speaks English, Italian and Russian.

Türkçe:

1995 yılında Malatya Ziraat Meslek Lisesinden, 1999 yılında ise Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümünden mezun olmuştur. DSPU ve Mastır çalışmasını İtalya’da (CIHEAM-IAMB)
tamamlayan Birişik, İtalya ve Hollanda’da moleküler biyoloji eğitimi almıştır. Doktora çalışmasını
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji anabilim dalında bitki virüs hastalıkları
konusunda yaparak 2009 yılında bitirmiştir.
İş hayatına 1996 yılında Erzurum/Karaçoban ilçesinde Ziraat Teknisyeni olarak başlayan BİRİŞİK, 2008
yılında Adana tarım il müdürlüğünde çalışmıştır. 2000 yılında Adana Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğüne mühendis olarak atanmış ve bu kurumda Mühendis, Araştırmacı, Uzman,
Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Tarım Bakanlığı Merkez Teşkilatına
Bitki Sağlığı ve Karantina Daire başkanı olarak atanmış ve sırasıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdür
Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü ve Bakanlık
Müşavirliği görevlerinde bulunmuş olup Dr. Nevzat BİRİŞİK İngilizce, İtalyanca ve Rusça bilmektedir.

Comments are closed.