İlknur Menlik

General Secretary – Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

English:

After graduating from Gazi University Faculty of Education, Guidance and Psychological Counseling Department, İlknur MENLİK gained experience in different sectors and founded Comart, a corporate communication services company, in 1997.
Menlik, who carried out corporate communication activities of many non-governmental organizations and private companies as Comart General Coordinator, had the opportunity to work with companies in the food sector in general and carried out important sectoral activities in this field.
Gıdahattı Magazine, under the management of İlknur Menlik, has an understanding of “responsible publishing” in the fields of food security, food safety and hygiene, innovation, nutrition and health, legal legislation, EU harmonization, agriculture-industry integration, environment and consumer protection, since the day it started its publication life. It was awarded the FAO Award on the UN 16 October World Food Day in 2012.
In previous years, the 27 different member associations operating in the food sector, and with these associations member company of food than 2,000 Turkish Food sector which is the largest NGO Turkey Food and Drink Industry Associations Federation (TGDF) Corporate Communications Director for carrying out the task Since its establishment, İlknur Menlik has continued all communication activities of the Federation with the perspective of developing and strengthening the regulation infrastructure of the sector.
İlknur Menlik, who studied “Nutrition, Health Communication and Social Campaigns” at Houston Texas University and “Global Crisis Communication and Brand Management” at NYU, completed her Master’s Degree in Advertising and Brand Communication at Bahçeşehir University. Faculty of Digital Media.
Menlik, who has been a member of the International Transparency Club (DASMIA) since 2006, speaks fluent English.

Türkçe:

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra farklı sektörlerde deneyim kazanan İlknur MENLİK 1997 yılında kurumsal iletişim hizmetleri şirketi Comart’ı kurdu.

Comart Genel Koordinatörü olarak birçok sivil toplum kuruluşunun ve özel şirketin kurumsal iletişim çalışmalarını yürüten Menlik, genel olarak gıda sektöründeki firmalarla çalışma imkanı buldu ve bu alanda sektörel açıdan önemli faaliyetlerde bulundu.

İlknur Menlik yönetimindeki Gıdahattı Dergisi, yayın hayatına başladığı günden itibaren, gıda güvencesi, gıda güvenliği ve hijyen, inovasyon, beslenme ve sağlık, yasal mevzuat, AB’ye uyum, tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması, çevre ve tüketicinin korunması konularında “sorumlu yayıncılık” anlayışı nedeniyle 2012 yılı BM 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde FAO Ödülü’ne layık görüldü.

Önceki yıllarda, gıda sektöründe faaliyet gösteren 27 ayrı üye derneğin ve bu derneklere üye 2.000’in üzerinde gıda işletmesiyle, Türk Gıda Sektörü’nün en büyük sivil toplum örgütü olan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten İlknur Menlik, kuruluşundan itibaren Federasyonun tüm iletişim çalışmalarını da sektörün regülasyon altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi perspektifiyle sürdürdü.

Houston Texas Üniversitesi’nde “Beslenme, Sağlık İletişimi ve Sosyal Kampanyalar”,  NYU’da “Global Kriz İletişimi ve Marka Yönetimi” eğitimleri alan İlknur Menlik,  Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık ve Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamış olup Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Digital Medya eğitimi almıştır.

2006 yılından bu yana Uluslararası Şeffaflık Kulübü (DASMIA) üyesi olan Menlik, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Comments are closed.