Ebru Baybara Demir

From Soil to Plate/Topraktan Tabağa – Chef and Social Entrepreneur

English:

In 2001, Turkey’s Southeast region’s first and only restaurant chef with him, believing that 21 women received a change that opened the Cercis Murat Mansion.
By working with disadvantaged groups in the city with a low level of education and income, he turned tourism into the economy, which they know best, and ensured tourism to be among the important dynamics of the city’s economy.
It enabled more than 200 women to grow up as cooks and find a job.

Thousands of Syrians forced to flee to Turkey by creating a difference in the life of men and women in order to enjoy economic independence which took place in the kitchen with these people. These people both earn their lives with the meals they cook in the kitchen and have enabled them to be passed on to future generations by keeping the food cultures they bring with them alive.

The story, which started in the Cercis Murat Mansion, consists of the women of the region, Syrian women, the common inheritors of Mesopotamia, the world’s oldest wheat geography, the efforts to grow its own wheat in a healthy way after thousands of years, to contribute to the development of a city with its own cultural heritage, young people, children; Many of them have reached out to projects that were prime examples, providing concrete, sustainable benefits.

He was awarded many national and international awards for his projects that started in the kitchen and supported local development with social projects.

Ebru Baybara Demir is a graduate of Marmara University, Social Sciences Vocational School, Tourism Guidance Department, married and mother of 3 children.

Türkçe:

2001 yılında Türkiye’nin Güneydoğusunda bir değişime inanarak yanına aldığı 21 kadınla birlikte bölgenin ilk ve tek şef restoranı olan Cercis Murat Konağını açtı.
Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan şehirde dezavantajlı gruplar  ile çalışarak onların en iyi bildiği işi ekonomiye çevirerek turizmi, şehrin ekonomisinin önemli dinamikleri arasında  yer almasını sağladı.
200’den fazla kadının aşçı olarak yetişmesine iş bulmasına olanak sağladı.

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli erkek ve kadının hayatında fark yaratarak ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarına olanak vermek amacıyla bu insanlara mutfağında yer vermiştir. Bu insanlar Mutfakta yaptıkları yemeklerle hem hayatlarını kazanmakta hem de  beraberlerinde getirdikleri yemek kültürlerini yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılmasında olanak sağlamıştır.

Cercis Murat Konağı’nda başlayan hikaye, bölgenin kadınlarından Mezopotamya’nın ortak mirasçısı Suriyeli kadınlara, dünyanın en eski buğday coğrafyasının, binlerce yıl sonra kendi buğdayını yeniden sağlıkla yetiştirmesine yönelik çalışmalara, bir kentin kendi kültür mirasıyla kalkınmasına katkı sağlamaya, gençlere, çocuklara; somut, sürdürülebilir yararlar sağlayan pek çoğu ilk örnek olan projelere kadar uzandı.

Mutfakta baslayan ve sosyal projeler ile yerel kalkınma destek sağladığı  projelerle ulusal ve uluslararası bir çok ödüle layık görüldü.

Ebru Baybara Demir Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberlik Bölümü Mezunu evli ve 3 çocuk annesidir.

Comments are closed.