Dr. Cenk Tezcan

B-Wise – Director – Well Being and Food Innovation

English:

Cenk Tezcan is co-founder of B-Wise that is interested in process of founding the Collective Wisdom Platform that unites experts and boutique service providers to corporations seeking growth with wisdom economy build aspiration.

Being a medical doctor with a MBA, Dr. Tezcan has over 25 years of experience in healthcare field. He took part in almost 30 turn-key healthcare projects all around the world. Medical equipment planning and hospital design are his expertise.

He worked at Intel Corp. as Healthcare BDM. He got involved in many HIT and digital health projects and mHealth. He managed the first mHealth pilot project on behalf of SGK (Social Security Assc. Of Turkey) in 2014-2015.

He is a key-note speaker on mHealth, Health (supported) tourism, Future of Healthcare, Wellness, Wellbeing and Futurism.

He works with start-ups focused on healthcare and give mentorship support for product optimization and commercelization.

At B-Wise (www.b-wise.guru); working on corporate wellness as a co-founder. ‘B-Engaged’ Wellness & Happiness platform for employees is his main interest. Also ‘Strategic Future Design’ for companies & Institutions is one of his professions.

He lectures at METU, Bilgi and Medipol Universities on “Wellness”, “Medical Informatics” and “Future Studies”. He directed a TV program named “Future Vision” in 2012 for TRT. He is the author of the book “A Visionary Approach to Healthcare; mHealth” that is published by TUSIAD (Turkish Employers’ Assc.) in March 2016.

Türkçe:

Cenk Tezcan, uzmanları ve butik hizmet sağlayıcıları bilgelik ekonomisi inşa etme arzusuyla büyümek isteyen kurumlarla buluşturan Kolektif Bilgelik Platformunun kurulma süreciyle ilgilenen B-Wise’ın kurucu ortağıdır.

MBA derecesine sahip bir tıp doktoru olan Dr. Tezcan, sağlık alanında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Tüm dünyada 30’a yakın anahtar teslimi sağlık projesinde yer aldı. Tıbbi ekipman planlaması ve hastane tasarımı uzmanlık alanıdır.

Intel Corp.’da Healthcare BDM olarak çalıştı. Birçok HIT ve dijital sağlık projesine ve mHealth’e dahil oldu. 2014-2015 yıllarında SGK (Türkiye Sosyal Güvenlik Assc.) Adına ilk mHealth pilot projesini yönetti.

Kendisi mHealth, Health (destekli) turizm, Future of Healthcare, Wellness, Wellbeing ve Futurism konularında önemli bir konuşmacıdır.

Sağlık hizmetlerine odaklanan start-up’larla çalışıyor ve ürün optimizasyonu ve ticareti için mentorluk desteği veriyor.

B-Wise’da (www.b-wise.guru); ortak kurucu olarak kurumsal sağlık üzerinde çalışmak. Çalışanlar için “B-Engaged” Sağlıklı Yaşam ve Mutluluk platformu onun ana ilgi alanıdır. Ayrıca şirketler ve Kurumlar için “Stratejik Gelecek Tasarımı”, mesleklerinden biridir.

ODTÜ, Bilgi ve Medipol Üniversitelerinde “Sağlık”, “Tıp Bilişimi” ve “Gelecek Çalışmaları” dersleri vermektedir. 2012 yılında TRT için “Gelecek Vizyonu” adlı bir TV programını yönetti. “Sağlık Hizmetine Vizyoner Bir Yaklaşım” kitabının yazarıdır. TÜSİAD (Türkiye İşveren Yrd.) tarafından Mart 2016’da yayınlanan mHealth ”.

Comments are closed.