Dr. Ayşegül Selışık

Assistant Representative at Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Turkey

English:

After working at managerial positions various departments within the Ministry of Agriculture and Forestry, Ms. Selisik transferred to FAO as an Assistant Representative and continues her work for nearly a decade.

Field of Interest:

Over 25 years of professional experience at national, regional and international level in respect to formulation, implementation, support, monitoring and evaluation of multi-disciplinary projects on agriculture, rural development, environment, income generation, marketing and value chain development.
Performed managerial duties and responsibilities in policy and capacity development, resource mobilization in Turkey and Central Asian countries with a special focus on sustainable food security, agriculture, rural development and natural resource management.
She also served as a lecturer on food security, agriculture policy, agriculture extension, project cycle management and marketing at public universities.
She has extensive experience on developing partnerships with public/private institutions.

Türkçe:

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çeşitli departmanlarda yönetici pozisyonlarında çalıştıktan sonra, Sayın Selisik, FAO’ya Temsilci Yardımcısı olarak transfer oldu ve yaklaşık on yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

İlgi Alanı:

Tarım, kırsal kalkınma, çevre, gelir yaratma, pazarlama ve değer zinciri geliştirme konularında çok disiplinli projelerin oluşturulması, uygulanması, desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 25 yılı aşkın profesyonel deneyim.
Sürdürülebilir gıda güvenliği, tarım, kırsal kalkınma ve doğal kaynak yönetimine özel olarak odaklanarak, politika ve kapasite geliştirme, Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde kaynak seferberliği konularında yönetim görev ve sorumluluklarını yerine getirdi.
Devlet üniversitelerinde gıda güvenliği, tarım politikası, tarımın yaygınlaştırılması, proje döngüsü yönetimi ve pazarlama konularında öğretim görevlisi olarak görev yaptı.
Kamu / özel kurumlarla ortaklık geliştirme konusunda geniş deneyime sahiptir.

Watch this video from FAO

Comments are closed.