Dr. Aslı Zuluğ

Guru Sağlıklı Gıda – Founder – Pacha Chips

English:

• Dr. Aslı Zuluğ, with her passion for food, completed the food engineering department, which she wrote as the only choice in the university entrance exam, at Ege University in Izmir, the city where she was born.

• Following his undergraduate education, he moved to the other side of the Aegean Sea and completed his master’s degree in Food Economics and Management at the Mediterranian Institute of Chania on the island of Crete.

• After getting married and settled in Istanbul, Aslı Zuluğ started her career at Divan Group within the body of Koç Holding, and established internationally accepted systems for food safety and quality at Swissotel The Bosphorus.

• Continuing his academic studies, Dr. Zuluğ, after completing his doctoral studies on consumers’ preferences regarding food behaviors, gave part-time courses in the fields of food safety, food science and food policy at Yeditepe University – Department of Gastronomy and Culinary Arts and Boğaziçi University – Tourism Management respectively.

• After 10 years in the industry, he started working as a part-time and then full-time lecturer at Özyeğin University Gastronomy and Culinary Arts Department since 2016.

• As a fruit of the private sector and academia fusion since 2018, stripped of entrepreneurship in the food area, Turkey and the world’s first chips developed the protein collagen and Pacha. With the endless support of Özyeğin University on the PACHA journey for which a patent application has been made; Tübitak has come to the fore with its success in important platforms such as Royal Academy of Engineering – Leaders in Innovation program, Takeoff Istanbul and Icube. Reaching 20 sales points in the country, PACHA continues its efforts to continue its story in the international medium with its possible cooperation and sales channels abroad.

Türkçe:

• Dr. Aslı Zuluğ, gıdaya olan tutkusuyla üniversite giriş sınavında tek tercih olarak yazdığı gıda mühendisliği bölümünü, doğduğu şehir İzmir’de, Ege Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

• Lisans eğitimini takiben, Ege Denizi’nin diğer yakasına geçerek, Girit adasında bulunan Mediterranian Institute of Chania’da Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında yükseklisans öğrenimini tamamlanıştır.

• Evlenerek İstanbul’a yerleşen Aslı Zuluğ, çalışma hayatına Koç Holding bünyesinde Divan Grubu’nda başladıktan sonra Swissotel The Bosphorus’da gıda güvenliği ve kalitesi için uluslararası kabul gören sistemler kurmuştur.

• Bir yandan da akademik çalışmalarını sürdüren Dr. Zuluğ, tüketicilerin gıda davranışlarına ilişkin tercihleri üzerine doktora çalışmasını tamamladıktan sonra sırasıyla Yeditepe Üniversitesi – Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi – Turizm İşletmeciliği bölümlerinde gıda güvenliği, gıda bilimi, gıda politikası alanlarında yarı zamanlı dersler vermiştir.

• Sektörde geçen 10 yılın ardından, 2016 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde önce yarı zamanlı, ardından tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

• 2018 yılından itibaren özel sektör-akademi füzyonun bir meyvesi olarak gıda alanında girişimciliğe soyunmuş, Türkiyenin ve dünyanın ilk kolajen ve protein cipsi PACHA’yı geliştirmiştir. Patent başvurusu yapılmış olan PACHA yolculuğunda, Özyeğin Üniversitesinin sonsuz desteği ile de; Tübitak, Royal Academy of Engineering – Leaders in Innovation programı, Takeoff Istanbul, Icube gibi önemli platformlarda başarılarıyla öne çıkmıştır. Yurtiçinde 20 satış noktasına ulaşan PACHA, yurtdışında da olası işbirlikleri ve satış kanalları ile hikayesine uluslararası mecrada da devam etmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Comments are closed.