Ali Riza Ersoy

ION Academy, Founder

English:

For 32 years, he acted as the Director of different departments in
Siemens Turkey and was also the General Manager of “Siemens
Business Solutions”. After his role as the E. Board Member and D.
General Manager, he established the “ION Academy” in Oct.’17. He is
consulting, mentoring/coaching and teaching.
He was born in 1957 in Koçarlı/Aydın. After graduating from the Tarsus
American College and Electronics Faculty of Istanbul Technical
University, he studied in Technical University of Vienna and got his
second B.Sc. and M.Sc. degrees. Simultaneously, worked as research
assistant for 5 years.
He is the founding President of Digitalization and Industry 4.0
Association, TÜSİAD Industry 4.0 Working Group and Ethics and
Reputation Society.
Was/is member or member of managing board in the, Medical Imaging,
Personnel Management, Turkey Informatics, Informatics Industry,
Software Industrialists, International Coach Federation USA, ICF Turkey,
Rotary, Propeller, AlumniTurk, Kitchen Fellows, Futurists, Wheat, Slow
Food, Western Urla Villages Associations; German-Turkish Chamber of
Commerce & Industry, the Health & Education and Turkey Science
Center Foundations.
He has “Angel Investor”, “ICF Associate Certified Coach” and
“SME/Startup Mentorship” certificates.
His books named “Managing Change in the Age of Digitalization &
Innovation”, “Coaching/Mentoring in the Digital Age”, “Burnout
Syndrome” and “Industry 4.0 Manual” are being prepared for publication.
[email protected]
www.ionacademy.biz

Türkçe:

Siemens Türkiye’de, 32 yıl; Sağlık, İnsan Kaynakları, IT Çözümleri ve
Servisleri, Kurumsal Teknolojiler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Şehirler,
Endüstri ve Dijital Fabrikalar Bölümleri Direktörlükleri ile, bir dönem
“Siemens Business Solutions” şirketi Genel Müdürlüğü yaptı. İcra
Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin ardından, Ekim
2017’de “ION Academy”yi kurdu. Danışmanlık, mentorluk/koçluk ve
eğitmenlik yapıyor.
Koçarlı/Aydın 1957 doğumlu. Tarsus Amerikan Koleji ve İTÜ Elektronik
Fakültesi mezuniyetinden sonra Viyana Teknik Üniversitesi’ni ikinci
üniversite olarak master derecesi ile bitirdi. Eş zamanlı olarak aynı
üniversitede 5 yıl asistanlık yaptı.
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği kurucu başkanı, TÜSİAD Endüstri
4.0 Çalışma Grubu kurucu başkanı, Etik ve İtibar Derneği kurucu
başkanı.
Tıbbi Görüntüleme, Personel Yönetimi, Türkiye Bilişim, Bilişim
Sanayicileri, Yazılım Sanayicileri, International Coach Federation USA,
ICF Türkiye, Rotary, Propeller, AlumniTurk, Mutfak Dostları, Füturistler,
Buğday, Slow Food, Batı Urla Köyleri Dernekleri’nde; Alman-Türk Ticaret
ve Sanayi Odası’nda, Sağlık ve Eğitim Vakfı ile Bilim Merkezleri
Vakfı’nda üyelik veya yönetim kurulu üyeliği yaptı, yapıyor.
“Melek Yatırımcı”, “ICF Associate Certified Coach” ve “KOBİ/Startup
Mentorluğu” sertifikaları var.
“Dijitalleşme ve İnovasyon Çağında Değişimi Yönetmek”, “Dijital Çağda
Koçluk/Mentorluk”, “Tükenmişlik Sendromu” ve “Endüstri 4.0 El Kitabı”
adlı kitapları yayına hazırlanmakta.
[email protected]
www.ionacademy.biz

Comments are closed.