Dr. Servet Ahmet Çizmeli

PranaGEO – Chief Science Officer – Data Science and Food Innovation

English:

Ahmet Çizmeli is one of the co-founders of PranaGEO.
Currently developing R/D software products and providing solutions for data science and business analytics.


PranaGEO also offers consultancy and educational services in the areas of geospatial research and data science. Ahmet has academical research and field experience in environmental remote sensing, ocean color remote sensing, in-water bio-optical and radiometric measurements, radiative transfer modeling, spatial statistics, Open Source GIS tools and networked spatial data management.

Türkçe:

Ahmet Çizmeli, PranaGEO’nun kurucularından biridir.
Şu anda Ar-Ge yazılım ürünleri geliştiriyor ve veri bilimi ve iş analitiği için çözümler sağlıyor.

PranaGEO ayrıca jeo-uzamsal araştırma ve veri bilimi alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Ahmet, çevresel uzaktan algılama, okyanus rengi uzaktan algılama, su içi biyo-optik ve radyometrik ölçümler, radyatif transfer modelleme, uzaysal istatistikler, Açık Kaynak CBS araçları ve ağa bağlı uzaysal veri yönetimi konularında akademik araştırma ve saha deneyimine sahiptir.

Comments are closed.